QNAP Tower
همه محصولات

 

 و برنامه های کاربردی چهت مصارف خانگی و شرکتی سازمانی است QTS دستگاه های ذخیره سار ایستاده کیونپ دارای سیستم عامل

محصولات این گروه

12 Bay Tower

کیونپ رومیزی با ظرفیت 12 هارد دیسک

16 Bay Tower

کیونپ رومیزی با ظرفیت یک هارد دیسک

1 Bay Tower

کیونپ رومیزی با ظرفیت یک هارد دیسک

2 Bay Tower

کیونپ رومیزی با ظرفیت 2 هارددیسک

4 Bay Tower

کیونپ رومیزی با ظرفیت 4 هارددیسک

5 Bay Tower

کیونپ رومیزی با ظرفیت 5 هارددیسک

6 Bay Tower

کیونپ رومیزی با ظرفیت 6 هارددیسک

8 Bay Tower

کیونپ رومیزی با ظرفیت 8 هارددیسک

10 Bay Tower

کیونپ رومیزی با ظرفیت 10 هارددیسک

  • آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خ فرزان شرقی، پ 33

  • تلفن ویژه: 43672 (9821+) 88193969 (9821+)
  • ایمیل: info@mania-co.com