خدمات

بسته پشتيبانى طلايى (Gold Package)

 gold pack

 

بسته طلايى با امكان ايجاد پوشش حداكثرى و همچنين انتخاب سرويس هاى مورد نياز بيشتر از مجموعه خدمات پشتيبانى آداك فن آورى مانيا، شما را از دغدغه هاى روزمره بسيارى در حوزه خدمات زيرساختى فناورى اطلاعات و امنيت مى رهاند. با در اختيار داشتن اين بسته مى توانيد هميشه از حضور متخصصين براى ارائه راهكارها در زمينه هاى نگهدارى، گسترش، امنيت، بروز رسانى و ساير خدمات اين حوزه در كنار خود براى اطمينان خاطر از حال و آينده شبكه هاى زير ساختى خود استفاده كنيد.

 • پوشش كامل خدمات پس از فروش
 • پوشش كامل خدمات پيشگيرانه
 • پوشش كامل خدمات واكنشى (لحظه اى)
 • امكان افزايش چتر پوششى خدمات به دستگاه هاى خريدارى شده از ساير شركت ها به صورت نامحدود
 • امكان تعريف خدمات اختصاصى بر اساس نياز مشتريان

 

 1. خدمات پس از فروش
  • گروه پشتيبانى اختصاصى
  • كارشناس پشتيبانى اختصاصى
  • اولويت در فروش و تامين قطعات
  • اولويت در فروش تجهيزات موجود در انبارها
  • اعزام گروه مديريت بحران در 24 ساعت شبانه روز
  • حمل و نقل ايمن از انبار به سايت هاى مشترى و بالعكس
  • تميز كردن گرد و غبار تجهيزات بصورت ساليانه
  • مشاوره خريد و طراحى سامانه هاى ذخيره سازى
  • مشاوره و طراحى الگوهاى ارتقاء سامانه هاى ذخيره سازى
  • مشاوره خريد سرور و تجهيزات جانبى آن
  • مشاوره خريد تجهيزات امنيتى و طراحى شبكه امن
  • مشاوره خريد تجهيزات شبكه
 2. خدمات واكنشى
  • تضمين عملياتى نرم افزار به مدت 2 ساعت
  • تضمين حضور كارشناس در بازه زمانى 6 ساعته
  • تضمين عملياتى سخت افزار به مدت 4 ساعت (حضور كارشناس در سايت)
 3. خدمات پيشگيرانه
  • گروه خدمات پشتيبانى

اين گروه با ارائه خدمات پشتيبانى تخصصى به دستگاه هاى خريدارى شده از شركت آداك فناورى مانيا و همچنين امكان تحت پوشش گرفتن ساير تجهيزات در اختيار مشتريان، امكان افزايش توان و زمان سرويس دهى سخت افزار را تا 90 درصد افزايش مى دهد.

 • مشاوره عملياتى و فنى
 • طرح هاى پشتيبانى اختصاصى (بر اساس تنوع و گستردگى محصولات يا خدمات ويژه مورد نياز مشتريان)
 • افزايش چتر پوشش خدمات به كليه محصولات خريدارى نشده از شركت آداك فن آورى مانيا (فقط محصولات مورد پشتيبانى آداك فن آورى مانيا)
  • گروه آناليز

خدمات ارائه شده در گروه آناليز به مشتريان امكان اطلاع از وضعيت سخت افزارى تجهيزات را داده و در صورت نياز كليه نيازهايى از قبيل به روز رسانى سيستم عامل ها و Frimware دستگاه ها و سناريوهاى سرويس دهى را تحت پوشش قرار مى دهد. همچنين اين گروه با قابليت آناليز رفتار سازمانى مى تواند برنامه ريزى دقيقى از مدل و زمان هاى ارتقاء سخت افزارى را در اختيار قرار دهد.

 • آناليز و مديريت بسته هاى امنيتى و بروز رسانى سيستم عامل دستگاه در بازه هاى زمانى 6 ماهه
 • آناليز و مديريت نرم افزار و Firmware دستگاه هاى ذخيره سازى در بازه هاى زمانى 6 ماهه
 • ارزيابى فنى ساليانه سرويس دهى بى وقفه (High-Availability) دستگاه هاى ذخيره سازى
 • بازبينى فعاليت هاى پشتيبانى صورت گرفته در بازه هاى 6 ماهه جهت ارتقا و يا اصلاح روش خدمات
 • تهيه مستندات و نقشه هاى گسترش شبكه و سرويس و پيشنهاد ارتقا يا بروز رسانى سخت افزارى و نرم افزارى در صورت لزوم
  • گروه فنى / مهندسى

گروه فنى/  مهندسى با استفاده از تخصص و تجربه بسيار در ارائه خدمات حرفه اى بر روى سخت افزارها كليه نيازهاى فنى (عيب يابى، تعويض و با ارتقاء قطعات، تعميرات تخصصى و ساير خدمات) مشتريان را برآورده مى سازد. همچنين اين گروه بعنوان بازوى اجرايى گروه آناليز امكان اجراى نيازهاى فنى ايجاد شده در آناليزها را به مشتريان مى دهد.

 • كنترل ساليانه سلامت دستگاه ها
 • نگهدارى و سرويس هاى پيشگيرانه ذخيره سازها
 • اعلام، بروز رسانى، آناليز و يا تمديد لايسنس هاى خريدارى شده
 • ارائه خدمات فنى (ارتقا سخت افزارى، عيب يابى، تعويض قطعه و ساير خدمات فنى)
 • بروز رسانى نرم افزارى و Firmware دستگاه هاى شبكه و بررسى رخدادهاى بحرانى سيستم
  • گروه خدمات دوره اى

  گروه خدمات دوره اى با استفاده از بازديدهاى ادوارى بر اساس استانداردهاى تعيين شده براى هر دستگاه و يا نيازهاى مشتريان امكان ارائه گزارش هاى كمى و كيفى دقيقى وضعيت سخت افزارها، كابل هاى ارتباطى، برق و غيره را جهت بهينه سازى خدمات فنى/ مهندسى و همچنين افزايش ضريب اطمينان سرويس دهى تجهيزات را به مشتريان مى دهد.

 • تهيه و ارائه گزارش از تجهيزات و شرايط آنها
 • بازديدهاى دوره اى از سايت ها و مراكز داده – شبكه هاى برق
 • بازديدهاى دوره اى از سايت ها و مراكز داده – شبكه هاى ارتباطى
 • بازديدهاى دوره اى از سايت ها و مراكز داده – شبكه هاى فيبر نورى
 • آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خ فرزان شرقی، پ 33

 • تلفن ویژه: 43672 (9821+) 88193969 (9821+)
 • ایمیل: info@mania-co.com