مقایسه ذخیره سازهای HPE Storage MSA 2050-2052 با ذخیره سازهای HPE Storage MSA 2060-2062

22 ارديبهشت 1400      0 دیدگاه

 مقایسه ذخیره سازهای HPE Storage MSA 2050-2052 با ذخیره سازهای HPE Storage MSA 2060-2062 :

 

 

در جدول زیر می توانید مقایسه ذخیره سازهای HPE Storage MSA 2050 با ذخیره سازهای HPE Storage MSA 2060 را مشاهده کنید:

HPE Storage MSA 2050 HPE Storage MSA 2060  
Array
Block Block Access Type
2U, SFF or LFF 2U, SFF or LFF Form Factor
2 2 Number of controllers per array
8 8 Number of host ports per array
8/16Gb 16Gb FC host connectivity
1Gb or 10Gb 10Gb iSCSI host connectivity
6Gb or 12Gb 12Gb SAS host connectivity
Cache, per array
8TB 8TB Max Read cache per array
16GB 24GB Data (read/write) cache + system memory per array
562 TB (512 TiB) Two Pools with 1 PB each Pool Capacity

RAID 0*,1, 5, 6, 10

Notes: *Read Cache Only

RAID 0*,1, 5, 6, 10, MSA-DP+

Notes: *Read Cache Only
RAID Levels supported
Enclosures
0-7 enclosures 0-9 enclosures Expansion Drive Enclosures
Supported Supported LFF/SFF array/enclosure mixing
24 SFF/12 LFF 24 SFF/12 LFF Maximum number of drives per array enclosure
24 SFF/12 LFF 24 SFF/12 LFF Maximum number of drives per drive enclosure
6Gb SAS 12Gb SAS Drive enclosure interface type
Drives
192 SFF / 96 LFF 240 SFF / 120 LFF Maximum total HDDs per array
192 SFF / 96 LFF 240 SFF / 120 LFF Maximum total SSDs per array
76.8 TB SFF / 168TB LFF 92.16TB SFF / 192TB LFF Max raw capacity per array enclosure
76.8 TB SFF / 168TB LFF 92.16TB SFF / 192TB LFF Max raw capacity per drive enclosure
614.4TB SFF / 1344TB LFF 921.6TB SFF / 1.92PB LFF Max raw capacity per array
Drive Capacities
800GB, 960GB, 1.6TB, 1.92TB, 3.2TB 960GB, 1.92TB, 3.84TB SFF SSDs
800GB, 960GB, 1.92TB 1.92TB LFF SSD

15K: 600GB, 900GB

10K: 600GB, 1.2TB, 1.8TB, 2.4TB

15K: 900GB

10K: 600GB, 1.2TB, 1.8TB, 2.4TB
SFF HDDs
7.2K: 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB 7.2K: 6TB, 8TB, 10TB, 12TB,14TB,16TB LFF HDDs
800GB, 1.6TB

SFF: 960GB, 1.92TB

LFF: 1.92TB
Self-Encrypting SSDs

SFF 10K HDD: 1.2TB

LFF 7.2K HDD: 4TB

SFF: 900GB, 2.4TB

LFF: 12TB

Self-Encrypting HDDs

Software Features
Thin Provisioning, Space Reclamation, Thin Rebuild Thin Provisioning, Space Reclamation, Thin Rebuild Thin Technologies
Performance Tier, Standard Tier, Archive Tier Performance Tier, Standard Tier,  Archive Tier Tiering
Snapshots (512), Volume Copy, Remote Snaps Snapshots (512), Volume Copy, Remote Snaps Replication
Virtual Tier Affinity Virtual Tier Affinity Quality of Service

در جدول زیر می توانید مقایسه ذخیره سازهای HPE Storage MSA 2052 با ذخیره سازهای HPE Storage MSA 2062 را مشاهده کنید:

HPE Storage MSA 2052 HPE Storage MSA 2062  
Array
Block Block Access Type
2U, SFF or LFF 2U, SFF or LFF Form Factor
2 2 Number of controllers per array
8 8 Number of host ports per array
8/16Gb 16Gb FC host connectivity
1Gb or 10Gb 10Gb iSCSI host connectivity
6Gb or 12Gb 12Gb SAS host connectivity
Cache, per array
8TB 8TB Max Read cache per array
16GB 24GB Data (read/write) cache + system memory per array
562 TB (512 TiB) Two Pools with 1 PB each Pool Capacity

RAID 0*,1, 5, 6, 10

Notes: *Read Cache Only

RAID 0*,1, 5, 6, 10, MSA-DP+

Notes: *Read Cache Only
RAID Levels supported
Enclosures
0-7 enclosures 0-9 enclosures Expansion Drive Enclosures
Supported Supported LFF/SFF array/enclosure mixing
24 SFF/12 LFF 24 SFF/12 LFF Maximum number of drives per array enclosure
24 SFF/12 LFF 24 SFF/12 LFF Maximum number of drives per drive enclosure
6Gb SAS 12Gb SAS Drive enclosure interface type
Drives
192 SFF / 96 LFF 240 SFF / 120 LFF Maximum total HDDs per array
192 SFF / 96 LFF 240 SFF / 120 LFF Maximum total SSDs per array
76.8 TB SFF / 168TB LFF 92.16TB SFF / 192TB LFF Max raw capacity per array enclosure
76.8 TB SFF / 168TB LFF 92.16TB SFF / 192TB LFF Max raw capacity per drive enclosure

614.4TB SFF / 1344TB LFF

921.6TB SFF / 1.92PB LFF Max raw capacity per array

2x800GB Mixed Use SSDs

2*1.92TB Read Intensive SSDs Integrated SSDs
Drive Capacities
800GB, 960GB, 1.6TB, 1.92TB, 3.2TB 960GB, 1.92TB, 3.84TB SFF SSDs
800GB, 960GB, 1.92TB 1.92TB LFF SSD

15K: 600GB, 900GB

10K: 600GB, 1.2TB, 1.8TB, 2.4TB

15K: 900GB

10K: 600GB, 1.2TB, 1.8TB, 2.4TB
SFF HDDs
7.2K: 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB 7.2K: 6TB, 8TB, 10TB, 12TB,14TB,16TB LFF HDDs
Software Features
Thin Provisioning, Space Reclamation, Thin Rebuild Thin Provisioning, Space Reclamation, Thin Rebuild Thin Technologies
Performance Tier, Standard Tier, Archive Tier Performance Tier, Standard Tier,  Archive Tier Tiering
Snapshots (512), Volume Copy, Remote Snaps Snapshots (512), Volume Copy, Remote Snaps Replication
Virtual Tier Affinity Virtual Tier Affinity Quality of Service
Advanced Data Services LTU standard

Advanced Data Services LTU standard

(preinstalled on the array)
Bundled/Integrated Licenses

 


به اشتراک بگذارید :

شروین پیامی / آداک فن آوری مانیا 

  • آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خ فرزان شرقی، پ 33

  • تلفن ویژه: 43672 (9821+) 88193969 (9821+)
  • ایمیل: info@mania-co.com