خدمات مراکز داده

طراحی مرکز داده ها بر اساس آخرین فناوری ها و دانش روز با استفاده از تجهیزات حرفه ای این صنعت

خدمات مشاوره طراحی مرکز داده

مرکر داده عموما قلب فناوری هر شرکت، سازمان یا ساختمان می باشد که فعالیت و امنیت آن همواره از اهمیت ویژه ای بر خوردار بوده و بروز مشکلات در این بخش می تواند تاثیر بسیار زیادی در کسب و کار

ادامه مطلب »
سوم تیرماه 1403
در رویداد رونمایی از
HPE Synergy نسل یازدهم چه گذشت؟