پروتکل DHCP در سرورهای سیسکو چیست و چگونه پیکربندی می شود؟ (قسمت دوم)

29 بهمن 1399      0 دیدگاه

 

 • Excluding IP Address

آدرس IP پیکربندی شده روی Interface دستگاه به طور خودکار از مجموعه آدرس DHCP حذف می شود. سرور DHCP فرض می کند که سایر آدرس های IP موجود در زیر شبکه استخر آدرس DHCP برای اختصاص به سرویس گیرنده های DHCP در دسترس هستند.

اگر سرور DHCP آدرس های IP را به سرویس گیرنده های DHCP اختصاص ندهد ، باید آدرس ها را از استخر حذف کنید. یک سناریو را در نظر بگیرید که دو سرور DHCP برای همان بخش شبکه (زیر شبکه) برای redundancy تنظیم شده است. اگر سرورهای DHCP با استفاده از پروتکلی مانند DHCP failover سرویس های خود را با یکدیگر هماهنگ نکنند، هر سرور DHCP باید پیکربندی شود تا آدرسها را از مجموعه آدرسهای غیر پوشاننده در زیر شبکه مشترک اختصاص دهد. برای مثال پیکربندی ، به مثال زیر توجه فرمایید:

 1. enable
 2. configureterminal
 3. ipdhcpexcluded-addresslow-address [high-address]
 4. end

DHCP

 

 • پیکربندی استخرهای آدرس DHCP

شما میتوانید نام  DHCP Address  Pool را String  انتخاب کنید مانند : “engineering” یا integer انتخاب کنید مانند : “0”

با پیکربندی Address Pool DHCP ، دستگاه نیز وارد حالت پیکربندی استخر DHCP می شود از طریق  (dhcp-config)#

که در این mode  می توان پارامترهایی مانند: subnet mask  و مشاهده لیست دستگاههای پیش فرض را مشاهده نمود.

DHCP فرایندی را تعریف می کند که به موجب آن سرور DHCP زیر شبکه IP را که سرویس گیرنده DHCP در آن قرار دارد می شناسد و می تواند یک آدرس IP را از مجموعه آدرسهای IP معتبر در آن زیر شبکه اختصاص دهد. فرایندی که توسط آن سرور DHCP استخر آدرس DHCP را برای استفاده برای درخواست مشتری شناسایی می کند ، در بخش پیکربندی پیوندهای سایت سیسکو به شکل گسترده ای شرح داده شده است.

سرور DHCP به روش زیر استخرهای آدرس DHCP را برای درخواست مشتری شناسایی و استفاده می کند:

 

 • اگر سرویس گیرنده مستقیماً به سرور DHCP متصل نباشد (قسمت giaddr broadcast DHCPDISCOVER غیر صفر است) ، سرور DHCPDISCOVER را با استخر DHCP که دارای زیرشبکه حاوی آدرس IP در قسمت giaddr )قسمت ip address dhcp packet) است ، مطابقت می دهد.
 • اگر سرویس گیرنده مستقیماً به سرور DHCP متصل باشد (قسمت giaddr صفر است) ، سرور DHCP DHCPDISCOVER را با استخرهای DHCP که حاوی زیر شبکه های پیکربندی شده در interfaceدریافت کننده است مطابقت می دهد. اگر interface دارای آدرس های IP ثانویه باشد ، زیر شبکه های مرتبط با آدرس های IP ثانویه فقط پس از اتمام زیر شبکه مرتبط با آدرس IP اصلی (در interface) مورد بررسی قرار می گیرند.

dhcp1

قبل از اینکه استخر آدرس DHCP را پیکربندی کنید ، باید این کارها را انجام دهید:

 • در صورت لزوم گزینه های DHCP را برای دستگاه ها مشخص کنید ، از جمله موارد زیر:

 

 1. Default Boot Image name
 2. دستگاههای پیش فرض
 3. Domain Name System Servers (DNS)
 4. Network Basic input/output system (NetBios)
 5. Subnet اصلی
 6. Subnet فرعی و لیست دستگاههای پیش فرض خاص شبکه
 7. گروه بندی Netbios node (b,p,m یا (h
 8. اسم DNS Domain

مثال زیرطریقه پیکربندی را نمایش می دهد:

 1. enable
 2. configureterminal
 3. ipdhcppoolname
 4. utilizationmarkhighpercentage-number [log]
 5. utilizationmarklowpercentage-number [log]
 6. networknetwork-number [mask | /prefix-length] [secondary]
 7. domain-namedomain
 8. dns-serveraddress [address2...address8]
 9. bootfilefilename
 10. next-serveraddress [address2...address8]
 11. netbios-name-serveraddress [address2...address8]
 12. netbios-node-typetype
 13. default-routeraddress [address2...address8]
 14. optioncode [instancenumber] {asciistring | hexstring | ip-address}
 15. lease {days [hours [minutes]] | infinite}
 16. end

 

ادامه در مقاله بعدی ...


به اشتراک بگذارید :

علی عسکری / آداک فن آوری مانیا

کلمات کلیدی
 • آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خ فرزان شرقی، پ 33

 • تلفن ویژه: 43672 (9821+) 88193969 (9821+)
 • ایمیل: info@mania-co.com