پروتکل DHCP در سرورهای سیسکو چیست و چگونه پیکربندی می شود؟ (قسمت پنجم)

20 اسفند 1399      0 دیدگاه

DHCP چیست و چگونه پیکربندی می شود: (مقاله پنجم)

 

 • Configuring DHCP Static mapping

این کار را برای ایجاد فایل static mapping انجام دهید. شما آدرس های خود را در text file وارد می کنید ، که در پایگاه داده DHCP ذخیره شده است تا سرور DHCP آن را بخواند. تعداد آدرسهایی که می توانند در text file شوند محدودیتی ندارند. فایل متنی ذخیره شده دارای خصوصیات زیر است:

 • شماره نسخه Database
 • نمایش تعیین کننده خصوصیات فایل
 • مشخصات سخت افزار
 • IP Address
 • مدت زمان انقضاء
 • زمان ساخت فایل

DHCP5

مثال زیر static mapping text  را نمایش می دهد :

*time* Jan 21 2005 03:52 PM

*version* 2

!IP address    Type    Hardware address     Lease expiration

10.0.0.4 /24   1       0090.bff6.081e       Infinite

10.0.0.5 /28   id      00b7.0813.88f1.66    Infinite

10.0.0.2 /21   1       0090.bff6.081d       Infinite

*end*

جدول زیر توضیحات مربوط بهfield  static mapping text است :

 • پیکربندی سرور DHCP برای خواندن یک فایل static mapping

قبل از شروع مدیرشبکه باید قبل از اجرای این کار ، فایل متنی استاتیک را در قالب صحیح ایجاد کرده و استخر آدرس را پیکربندی کند. قبل از ویرایش فایل ، باید سرور DHCP را با استفاده از دستور no service dhcp غیرفعال کنید.

نکته : static binding نباید هنگام دریافت DHCPRELEASE حذف شوند یا نباید توسط تایمر DHCP به پایان برسند. اتصالات استاتیک باید با استفاده از دستور ip dhcp pool ایجاد شود.

 1. enable
 2. configure terminal
 3. ip dhcp pool name
 4. origin file url
 5. end

6.    show ip dhcp binding [address]

خروجی نمونه زیر از دستور show ip dhcp binding آدرس را که پیکربندی شده است نشان می دهد:

 

Device# show ip dhcp binding

00:05:14:%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Bindings from all pools not associated with VRF:

IP address  Client-ID/            Ls expire   Type    Hw address   User name

10.9.9.4/8  0063.7363.2d30.3036.  Infinite   Static  302e.3762.2e39.3634. 632d.4574.8892.

10.9.9.1/24 0063.6973.636f.2d30.  Infinite   Static  3036.302e.3437.3165. 2e64.6462.342d.

 

خروجی نمونه زیر هر ورودی را در فایل متنی نمایش می دهد:

 

*time* Jan 21 2005 22:52 PM

!IP address     Type        Hardware address         

Lease expiration

10.19.9.1 /24    id          0063.6973.636f.2d30.3036.302e.3437

10.9.9.4         id          0063.7363.2d30.3036.302e.3762.2e39.3634.632d  Infinite

*end*

 

 نمونه خروجی debug زیر خواندن فایل متنی از سرور TFTP را نشان می دهد:

 

Device# debug ip dhcp server Loading abc/static_pool from 10.19.192.33 (via Ethernet0):[OK - 333 bytes]*May 26 23:14:21.259: DHCPD: contacting agent tftp://10.19.192.33/abc/static_pool (attempt 0)*May 26 23:14:21.467: DHCPD: agent tftp://10.19.192.33/abc/static_pool is responding.*May 26 23:14:21.467: DHCPD: IFS is ready.*May 26 23:14:21.467: DHCPD: reading bindings from tftp://10.19.192.33/abc/static_pool.*May 26 23:14:21.707: DHCPD: read 333 / 1024 bytes.*May 26 23:14:21.707: DHCPD: parsing text line *time* Apr 22 2002 11:31 AM*May 26 23:14:21.707: DHCPD: parsing text line ““*May 26 23:14:21.707: DHCPD: parsing text line!IP address Type Hardware address Lease expiration*May 26 23:14:21.707: DHCPD: parsing text line“10.9.9.1 /24 id 0063.6973.636f.2d30.3036.302e.3437”*May 26 23:14:21.707: DHCPD: creating binding for 10.9.9.1*May 26 23:14:21.707: DHCPD: Adding binding to radix tree (10.9.9.1)*May 26 23:14:21.707: DHCPD: Adding binding to hash tree*May 26 23:14:21.707: DHCPD: parsing text line“10.9.9.4 id 0063.7363.2d30.3036.302e.3762.2e39.3634.632d”*May 26 23:14:21.711: DHCPD: creating binding for 10.9.9.4*May 26 23:14:21.711: DHCPD: Adding binding to radix tree (10.9.9.4)*May 26 23:14:21.711: DHCPD: Adding binding to hash tree*May 26 23:14:21.711: DHCPD: parsing text line “Infinite”*May 26 23:14:21.711: DHCPD: parsing text line “”*May 26 23:14:21.711: DHCPD: parsing text line!IP address Interface-index Lease expiration VRF*May 26 23:14:21.711: DHCPD: parsing text line “*end*”*May 26 23:14:21.711: DHCPD: read static bindings from tftp://10.19.192.33/abcemp/static_pool.


به اشتراک بگذارید :

علی عسکری / آداک فن آوری مانیا

کلمات کلیدی
 • آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خ فرزان شرقی، پ 33

 • تلفن ویژه: 43672 (9821+) 88193969 (9821+)
 • ایمیل: info@mania-co.com