کنترلر ذخیره سازها با معماری های Active-Active

28 بهمن 1398      0 دیدگاه

هر کنترلر به صورت Active است و وظیفه mirror port در این حالت sync نگه داشتن هر 2کنترلر می باشد، تایکی از کنترلر ها از دسترس خارج شد کنترلر دیگر بتواند Lun ها را در اختیار سرورها قراردهد و این معماری به 2حالت Active-Standby و Active-Active تقسیم می شود.

حالت Active-Standby: در این حالت هر دو کنترلر نمی تواند Owner  یک Lun باشد و هر Lun توسط یک کنترلر سرویس می دهد . از نظر فنی به دلیل فعال بودن 2کنترلر Active-Active می باشد و از طرفی به دلیل اینکه فقط یک کنترلر سرویس می دهد Active-Standby می باشد.

حالت Active-Active : در این حالت تمامی کنترلرها فعال می باشد و دیگر Owner برای یک Lun تعریف نمیگردد و از تمامی مسیرهای موجود در کنترلرها می توانند ترافیک را عبوردهند، در این حالت تقسیم بار کاری بر روی کنترلرها (Load) بهترانجام میگردد.


به اشتراک بگذارید :

شروین پیامی / آداک فن آوری مانیا 

  • آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خ فرزان شرقی، پ 33

  • تلفن ویژه: 43672 (9821+) 88193969 (9821+)
  • ایمیل: info@mania-co.com