دل-ای.ام.سی (Dell-EMC)

برند دل ای ام سی (Dell EMC) یک شرکت ارائه دهنده خدمات تکنولوژی چندملیتی است. این شرکت در ایالات متحده مستقر است و در زمینه‌های ذخیره سازها، رایانش، شبکه‌های کامپیوتری و ارائه خدمات رایانش ابری فعالیت می‌کند.

 

برند دل ای ام سی (Dell EMC) یک شرکت ارائه دهنده خدمات تکنولوژی چندملیتی است. این شرکت در ایالات متحده مستقر است و در زمینه‌های ذخیره سازها، رایانش، شبکه‌های کامپیوتری و ارائه خدمات رایانش ابری فعالیت می‌کند. ‌ ‌