تایم سرور و پروتکل NTP-Network Time Protocol - قسمت دوم

26 آبان 1399      0 دیدگاه
  • فعال کردن NTP در حالت Broadcast-Client

در مثال زیر نحوه فعال کردن  NTP Broadcast Client Mode بر روی سوئیچ، وتنظیم زمان تاخیر 4000 میکروثانیه و نحوه پیکربندی آن را نشان می دهد:

 

Console> (enable) set ntp server 172.20.52.65 key 879

NTP server 172.20.52.65 with key 879 added.

Console> (enable) set ntp client enable

NTP Client mode enabled

Console> (enable) set ntp authentication enable

NTP authentication feature enabled

Console> (enable) show ntp

 

Current time: Tue Jun 23 1998, 20:29:25

Timezone: '', offset from UTC is 0 hours

Summertime: '', disabled

Last NTP update: Tue Jun 23 1998, 20:29:07

Broadcast client mode: disabled

Broadcast delay: 3000 microseconds

Client mode: enabled

Authentication: enabled

 

NTP-Server                               Server Key

----------------------             ------------------------------------

172.16.52.65

 

Key Number Mode             Key Strin

           ---------------            --------------------------------

Console> (enable)

 

  • تنظیم Time Zone

برای نمایش زمان در آن منطقه می توانید یک منطقه زمانی بر روی سوییچ تنظیم کنید. قبل از تنظیم منطقه زمانی باید NTP را فعال کنید. اگر NTP فعال نباشد ، این دستور تأثیری ندارد. اگر NTP را فعال کنید و منطقه زمانی را مشخص نکنید ، UTC  به طور پیش فرض نشان داده می شود.

 

برای تنظیم منطقه زمانی ،این کار را در حالت Privileged mode  باید انجام دهید :

ntp 1

این مثال نحوه تنظیم منطقه زمانی را بر روی سوئیچ نشان می دهد:

 

Console> (enable) set timezone Pacific -8Timezone set to 'Pacific', offset from UTC is -8 hoursConsole> (enable)

 

  • فعال کردن قابلیت صرفه جویی تنظیم روزانه

طبق استاندارد ایالات متحده آمریکا می توانید سوئیچ را درساعت 2:00 بامداد در اولین یکشنبه ماه آوریل یک ساعت جلو ببرید  ودر آخرین یکشنبه ماه اکتبر در ساعت 2:00 بامداد یکساعت به عقب بر گردانید. همچنین می توانید تاریخ و زمان شروع و پایان و اینکه آیا تنظیم زمان هر ساله تکرار می شود را به صراحت مشخص کنید.

 

برای تنظیمات طبق قوانین کشور آمریکا می توانید بر طبق شکل زیر در محیط Privileged mode عمل کنید:

ntp2

این مثال نشان می دهد که چگونه می توان ساعت را که برای زمان کشورهای اقیانوسیه بر اساس استانداردهای ایالات متحده تنظیم می شود تنظیم کرد:

 

Console> (enable) set summertime enable PDTConsole> (enable) set summertime recurringSummertime is enabled and set to 'PDT'Console> (enable)

 

برای فعال کردن تنظیم ساعت با صرفه جویی در وقت روزانه که هر ساله در روزهای مختلف یا جبران متفاوتی نسبت به  استانداردهای ایالات متحده تکرار می شود ، این کار را در حالت  Privileged mode انجام دهید:

ntp3

این مثال نحوه تنظیم ساعت را نشان می دهد که هر سال تکرار می شود ، از دوشنبه سوم فوریه ظهر شروع می شود و شنبه دوم آگوست ساعت 3:00 بعد از ظهر به پایان می رسد. با 30 دقیقه جابجایی به جلو در فوریه و بازگشت در آگوست.

Console> (enable) set summertime recurring 3 mon feb 3:00 2 saturday aug 15:00 30Summer time is disabled and set to '' start: Sun Feb 13 2000, 03:00:00 end: Sat Aug 26 2000, 14:00:00 Offset: 30 minutesRecurring: yes, starting at 3:00am Sunday of the third week of February and ending 14:00pm Saturday of the fourth week of August.Console> (enable)

 

برای فعال کردن تنظیم ساعت برای یک تاریخ خاص که تکرار نمی شود ، این کار را در حالت ممتاز انجام دهید.

ntp5

این مثال نشان می دهد چگونه می توان تنظیم ساعت صرفه جویی در وقت روزانه را در 30 آوریل 2003 ، در 4.30 صبح ، پایان 1 فوریه 2004 ، ساعت 5:30 صبح ، با جبران 1 روز (1440 دقیقه) نشان داد:

Console> (enable) set summertime date apr 13 2003 4:30 jan 21 2004 5:30 50Summertime is disabled and set to ''Start : Thu Apr 13 2000, 04:30:00End   : Mon Jan 21 2002, 05:30:00Offset: 1440 minutes (1 day)Recurring: noConsole> (enable)  

 

  • غیرفعال کردن تنظیم زمان صرفه جویی در روز

برای غیر فعال کردن سرویس درمحیط Privileged mode  به شکل زیر عمل می شود:

ntp4

 Console> (enable) set summertime disable ArizonaSummertime is disabled and set to 'Arizona'Console> (enable)

 

  • پاک کردن تنظیمات منطقه زمانی

برای پاک کردن تنظیمات منطقه زمانی و بازگشت منطقه زمانی به UTC ، این کار را در حالت Privileged انجام دهید:

ntp6

Console> (enable) clear timezoneTimezone name and offset clearedConsole> (enable  

  • پاک کردن سرورهای NTP

برای پاک کردن آدرس سرور NTP از جدول سرورهای NTP روی سوییچ از طریق زیر عمل میکنیم:

ntp7

Console> (enable) clear ntp server 172.16.64.10NTP server 172.16.64.10 removed.Console> (enable

 

  • Disabling NTP

ntp8

Console> (enable) set ntp broadcastclient disable
NTP Broadcast Client mode disabled
Console> (enable)

ntp9
Console> (enable) set ntp client disableNTP Client mode disabledConsole> (enable)

 


به اشتراک بگذارید :

علی عسکری / آداک فن آوری مانیا

  • آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خ فرزان شرقی، پ 33

  • تلفن ویژه: 43672 (9821+) 88193969 (9821+)
  • ایمیل: info@mania-co.com