HP Blade Enclosure

محوطه نگهدارنده تیغه‌ها در سری‌های Blade که در دو سری c3000 و c7000 تولید می‌گردند . این دستگاه‌ها بر اساس سری ساخت قابلیت پشتیبانی از برق سه‌ فاز و تک فاز را دارا می باشند.

 

 

 

 

محوطه نگهدارنده تیغه‌ها در سری‌های Blade که در دو سری c3000 و c7000 تولید می‌گردند . این دستگاه‌ها بر اساس سری ساخت قابلیت پشتیبانی از برق سه‌ فاز و تک فاز را دارا می باشند.        

نمایش همه 3 نتیجه