HP SAS Small Form Factor (SFF) 2.5 inch
موجود

HP SAS Small Form Factor (SFF) 2.5 inch

هارد دیسک(HARD DISK)


درایوهای SAS SFF 2.5" برای سرورها و راه حل های ذخیره سازی با ماموریت مهم و برنامه های کاربردی فشرده 24/7 طراحی گردیده اند .

پرسش و پاسخ
دانلود کاتالوگ
کانفیگ

NEW SAS Hot Plug with SmartDrive SFF (2.5-inch) Enterprise Drives 

HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 759212-B21

HP 450GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 759210-B21

HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 759208-B21

SAS Hot Plug with SmartDrive SFF (2.5-inch) Enterprise Drives 

HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 718162-B21

HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 697574-B21

HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 652589-B21
HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 652583-B21
HP 450GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 652572-B21
HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 652564-B21
HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 652611-B21
HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 652605-B21

SAS Hot Plug SmartDrive SFF (2.5-inch) Midline Drives
HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive 652749-B21
HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive 652745-B21

SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) Enterprise (ENT) Drives
HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 693648-B21
HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 619291-B21
HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 581286-B21
HP 450GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 581284-B21
HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 507127-B21
HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Hot Plug Enterprise 3 yr Warranty Hard Drive 627117-B21
HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 512547-B21

SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) Midline (MDL) Drives
HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Midline 1yr Warranty Hard Drive 605835-B21 
HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Midline 1yr Warranty Hard Drive 507610-B21

SAS Non-Hot Plug SFF (2.5-inch) Enterprise (ENT) Drives
HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Non-hot Plug Dual Port Enterprise Warranty Hard Drive 590698-B21
HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Non-hot Plug Dual Port Enterprise Warranty Hard Drive 537809-B21

SAS Quick Release SFF (2.5-inch) Enterprise (ENT) Drives
HP 1.2TB 6G SAS 10K SFF (2.5-inch) Quick-release Dual Port ENT Warranty Hard Drive 697572-B21
HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Quick-release Dual Port Enterprise Warranty Hard Drive 574879-B21

باید توجه داشت که شرکت اچ پی HP تفاوتهایی در  هاردیسکهای خود جهت نصب بر روی سرورها و تجهیزات ذخیره سازی قائل است بنابراین پیشنهاد می گردد جهت بالا بردن کارایی دستگاههای ذخیره ساز از سری هاردیسکهایی که در ذیل به آنها اشاره شده استفاده نمایید . 

MSA SAS SFF (2.5-inch) Enterprise (ENT) Drives

 HP MSA 146GB 6G SAS 15K SFF(2.5-inch) Dual Port Ent 3yr Warranty Hard Drive E2D54A

 HP MSA 300GB 6G SAS 15K SFF(2.5-inch) Dual Port Ent 3yr Warranty Hard Drive C8S61A

 HP MSA 300GB 6G SAS 10K SFF(2.5-inch) Dual Port Ent 3yr Warranty Hard Drive E2D55A

 HP MSA 450GB 6G SAS 10K SFF(2.5-inch) Dual Port Ent 3yr Warranty Hard Drive E2D56A

 HP MSA 600GB 6G SAS 10K SFF(2.5-inch) Dual Port Ent 3yr Warranty Hard Drive C8S58A

 HP MSA 900GB 6G SAS 10K SFF(2.5-inch) Dual Port Ent 3yr Warranty Hard Drive C8S59A

 HP MSA 900GB 6G SAS 10K SFF(2.5in) Enterprise Self Encrypted 3yr Wty Hard Drive G0M43A

 HP MSA 1TB 6G SAS 7.2K SFF (2.5-inch) Dual Port Midline 1yr Warranty Hard Drive C8S62A

 HP MSA 1.2TB 6G SAS 10K SFF(2.5-inch) Dual Port Ent 3yr Warranty Hard Drive E7W47A

 

  • آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خ فرزان شرقی، پ 33

  • تلفن ویژه: 43672 (9821+) 88193969 (9821+)
  • ایمیل: info@mania-co.com