سایبروم سی آر 10 آی ان جی
نا موجود

Cyberoam CR10iNG

NG Series


سایبروم سی آر 10 آی ان جی

دستگاهی مناسب برای سازمان هایی با 10 الی 14 کاربر

پرسش و پاسخ
دانلود کاتالوگ
کانفیگ

اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه روﻣﻴﺰي ﻛﻮﭼﻚ، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ تا 10 ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ شامل دﻳﻮاره آﺗﺶ، ﺿﺪ بدافزار، ضد ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪ، کنترل کاربران  را دارد

CR10wiNG

موجود

CR15iNG

نا موجود

CR15wiNG

موجود

CR25iNG

موجود

CR25wiNG

موجود

CR35iNG

موجود

CR35wiNG

موجود
  • آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خ فرزان شرقی، پ 33

  • تلفن ویژه: 43672 (9821+) 88193969 (9821+)
  • ایمیل: info@mania-co.com