Cisco Catalyst 2960 Series

Cisco Catalyst 2960 Series Switches
همه محصولات

این سری سوئیچ های سیسکو دارای سرعت بالا در انتقال داده ها و به نوعی پرکاربردترین سوییچ ها در پشتیبانی از شبکه ها برای کاربران می باشند. این دستگاه ها برای رشد بهینه زیرساخت های و رفع نیازهای رو به رشد کسب و کار ، افزایش هوش شبکه ای با دید و کنترل بالا ، ساده سازی عملیات و بهبود امنیت برای کاربران و برنامه های کاربردی به شما کمک می کنند.

سوئیچی انعطاف پذیر و مناسب برای گسترش شبکه های داخلی

کنترل هوشمند و ساده از طریق نرم افزار های اصلی

استفاده از QoS و ... پیشرفته با استفاده از مجوزهای نرم افزاری پیشرفته 

سازگارترین سوئیچ سیسکو با محیط زیست نرم افزار ساده برای نصب اتوماتیک و هوشمند از صفر

مدیریت اتوماتیک پورت ها با استفاده از نرم افزارهای موجود بر روی خود سوئیچ بصورت هوشمند

عیب یابی خودکار و اطلاح نرم افزاری و سخت افزاری با قابلیت پشتیبانی آنلاین 

 

 

محصولات این گروه

WS-C2960-24TT-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 24 تی تی ال

P/N : WS-C2960-24TT-L Product Description : Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image

از رده خارج

WS-C2960-24TC-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 24 تی سی ال

P/N : WS-C2960-24TC-L Product Description : Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image

نا موجود

WS-C2960+ 24TC-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 پلاس 24 تی سی ال

P/N : WS-C2960+ 24TC-L Product Description : Catalyst 2960+ 24 10/100   2T/SFP LAN Base  +  

موجود

WS-C2960-24PC-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 24 پی سی ال

P/N : WS-C2960-24PC-L Product Description : Catalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base Image

از رده خارج

WS-C2960+ 24PC-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 پلاس 24 پی سی ال

P/N:WS-C2960+ 24PC-L Product Description : Catalyst 2960+ 24 10/100 2T/SFP LAN Base این سوییچ سیسکو دارای 24 پورت اترنت به همراه 2 آپ...

موجود

WS-C2960-48TT-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 48 تی تی ال

P/N : WS-C2960-48TT-L Product Description : Catalyst 2960 48 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image

از رده خارج

WS-C2960-48TC-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 48 تی سی ال

P/N : WS-C2960-48TC-L Product Description : Catalyst 2960 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base Image

از رده خارج

WS-C2960-48PST-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 48 پی اس تی ال

P/N : WS-C2960-48PST-L Product Description : Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base Image

از رده خارج

Cisco Catalyst 2960-Plus 48PST-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 پلاس 48 پی اس تی ال

P/N:WS-C2960+48PST-L Product Description : Catalyst 2960+ 48 10/100 2T and 2 SFP LAN Base این سوییچ سیسکو دارای 48 پورت اترنت به همرا...

موجود

WS-C2960G-24TC-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 جی 24 تی سی ال

P/N : WS-C2960G-24TC-L Product Description : Catalyst 2960 24 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image

از رده خارج

WS-C2960G-48TC-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 جی 48 تی سی ال

P/N : WS-C2960G-48TC-L Product Description : Catalyst 2960 48 10/100/1000,  4 T/SFP  LAN Base Image   

از رده خارج

WS-C2960S-24TS-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 اس 24 تی اس ال

P/N : WS-C2960S-24TS-L Product Description : Catalyst 2960S 24 GigE, 4 x SFP LAN Base

از رده خارج

WS-C2960S-24TS-S

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 اس 24 تی اس اس

P/N : WS-C2960S-24TS-S Product Description : Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x SFP LAN Lite

از رده خارج

WS-C2960S-24PS-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 اس 24 پی اس ال

P/N : WS-C2960S-24PS-L Product Description : Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base

از رده خارج

WS-C2960S-24TD-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 اس 24 تی دی ال

P/N : WS-C2960S-24TD-L Product Description : Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x 10G SFP+ LAN Base

از رده خارج

WS-C2960S-24PD-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 اس 24 پی دی ال

P/N : WS-C2960S-24TD-L Product Description : Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base

از رده خارج

WS-C2960S-48TS-S

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 اس 48 تی اس اس

P/N : WS-C2960S-48TS-S Product Description : Catalyst 2960S 48 GigE, 2 x SFP LAN Lite

از رده خارج

WS-C2960S-48TS-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 اس 48 تی اس ال

P/N : WS-C2960S-48TS-L Product Description : Catalyst 2960S 48 GigE, 4 x SFP LAN Base

از رده خارج

WS-C2960S-48TD-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 اس 48 تی دی ال

P/N : WS-C2960S-48TD-L Product Description : Catalyst 2960S 48 GigE, 2 x 10G SFP+ LAN Base

از رده خارج

WS-C2960S-48FPS-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 اس 48 اف پی اس ال

P/N : WS-C2960S-48FPS-L Product Description : Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 4 x SFP LAN Base

از رده خارج

WS-C2960S-48FPD-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 اس 24 اف پی دی ال

P/N : WS-C2960S-48FPD-L Product Description : Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+ LAN Base

از رده خارج

WS-C2960X-24TS-LL

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 ایکس 24 تی اس ال ال

P/N : WS-C2960X-24TS-LL Product Description : Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

موجود

WS-C2960X-24TS-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 ایکس 24 تی اس ال

P/N : WS-C2960X-24TS-L Product Description : Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base

موجود

WS-C2960X-24TD-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 ایکس 24 تی دی ال

P/N : WS-C2960X-24TD-L Product Description : Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base

موجود

WS-C2960X-24PS-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 ایکس 24 پی اس ال

P/N : WS-C2960X-24PS-L Product Description : Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base

موجود

WS-C2960X-24PD-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 ایکس 24 پی دی ال

P/N : WS-C2960X-24PD-L Product Description : Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base

نا موجود

WS-C2960X-48TS-LL

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 ایکس 48 تی اس ال ال

P/N : WS-C2960X-48TS-LL Product Description : Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

موجود

WS-C2960X-48TS-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 ایکس 48 تی اس ال

P/N : WS-C2960X-48TS-L Product Description : Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base

موجود

WS-C2960X-48TD-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 ایکس 48 تی دی ال

P/N : WS-C2960X-48TD-L Product Description : Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base

موجود

WS-C2960X-48LPS-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 ایکس 48 ال پی اس ال

P/N : WS-C2960X-48LPS-L Product Description : Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base

نا موجود

WS-C2960X-48LPD-L

سوئیچ سیسکو - دبلیو اس سی 2960 ایکس 48 ال پی دی ال

P/N : WS-C2960X-48LPD-L Product Description : Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base

نا موجود
  • آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خ فرزان شرقی، پ 33

  • تلفن ویژه: 43672 (9821+) 88193969 (9821+)
  • ایمیل: info@mania-co.com